účetnictví • daně • mzdy

Staropramenná 221/25

Praha 5 - Smíchov

telefon_ico 257 312 441, 257 221 394

fax_ico 257 312 349

email_ico fortis-setos@cmail.cz

Vedení daňové evidence


V oblasti vedení a zpracování daňové evidence poskytujeme tyto služby a činnosti

 • kontrola předávaných prvotních účetních dokladů
 • komplexní zpracování a vedení daňové evidence
 • peněžní deník
 • kniha pohledávek a závazků
 • podklady pro přiznání k DPH (daň z přidané hodnoty)
 • evidence dlouhodobého majetku a vedení karet hmotného majetku
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • evidence drobného majetku
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani silniční
 • zpracování přiznání k DPH včetně příloh
 • souhrnné hlášení k přiznání k DPH
 • evidence skladu
 • kontrola cestovních příkazů (tuzemských a zahraničních)
 • příprava a kontrola podkladů pro kontroly
 • zastupování při kontrolách a jednáních s finančním úřadem, živnostenským úřadem, úřadem práce, ČSSZ, zdravotní pojišťovnou, statistickým úřadem
 • podklady pro úvěrová řízení
 • zpracování podnikatelských záměrů a plánů
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zpětné zpracování daňové evidence
 • účetní a ekonomické poradenství
 • daňové poradenství v oblasti daně z příjmu fyzických osob
 • daňová optimalizace a plánování
 • metodická pomoc a účetní dohled
 • správa datových schránek
 • ostatní služby dle individuálních požadavků klienta

Podívejte se na ceník vedení daňové evidence

Nenašli jste zde hledané informace, kontaktujte násVedení účetnictví


V oblasti vedení a zpracování účetnictví poskytujeme tyto služby a činnosti

 • kontrola předávaných prvotních účetních dokladů
 • komplexní zpracování a vedení účetnictví
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku a vedení karet hmotného majetku
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • evidence drobného majetku
 • zpracování měsíčních, čtvrtletních uzávěrek
 • zpracování roční účetní závěrky
 • vedení střediskového (zakázkového) účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpětné zpracování účetnictví
 • mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani silniční
 • zpracování přiznání k DPH (daň z přidané hodnoty) včetně příloh
 • souhrnné hlášení k přiznání k DPH
 • evidence skladu
 • zpracování inventarizací
 • kontrola cestovních příkazů (tuzemských a zahraničních)
 • vyhotovení statistických výkazů a hlášení pro ČSÚ
 • zpracování vnitropodnikových účetních směrnic
 • příprava a kontrola podkladů pro kontroly
 • zastupování při kontrolách a jednáních s finančním úřadem, živnostenským úřadem, úřadem práce, ČSSZ, zdravotní pojišťovnou, statistickým úřadem.
 • podklady pro úvěrová řízení
 • zpracování podnikatelských záměrů a plánů
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz
 • účetní a ekonomické poradenství
 • odborný účetní a daňový dozor u klientů s vlastním účetním softwarem
 • daňové poradenství v oblasti daně z příjmu právnických osob
 • daňová optimalizace a plánování
 • metodická pomoc a účetní dohled
 • průběžný audit
 • interní audit
 • účetní audit
 • výrok auditora v konečné zprávě auditora
 • audit roční, mezitímní a mimořádné závěrky
 • správa datových schránek
 • ostatní služby dle individuálních požadavků klienta

Podívejte se na ceník vedení účetnictví

Nenašli jste zde hledané informace, kontaktujte násZpracování daňových přiznání


V oblasti zpracování daňových činností poskytujeme tyto služby a činnosti

 • zpracování daňových přiznání
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí
 • daň dědická a darovací
 • daň z převodu nemovitosti
 • odklady (prodloužení termínu) pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • odklady (prodloužení termínu) pro podání přiznání k dani z příjmu právnických osob

Podívejte se na ceník zpracování daňových přiznání

Nenašli jste zde hledané informace, kontaktujte násZpracování mzdové a personální agendy


V oblasti zpracování mzdové a personální agendy poskytujeme tyto služby a činnosti

 • kontrola předávaných podkladů pro měsíční zpracování mezd
 • kompletní vedení a zpracování mezd pro malé (do 25 zaměstnanců) i velké (nad 25 zaměstnanců) organizace
 • výpočet nemocenských dávek, odvodů při ošetřování člena rodiny a peněžité pomoci v mateřství
 • odměny členů statutárních orgánů, jednatelů
 • překážky v práci
 • tisk diskrétních výplatních pásek
 • měsíční přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • příkazy k úhradě pro banku (odvody soc. a zdr. pojištění, čisté mzdy, zálohová a srážková daň, pojištění odpovědnosti)
 • roční zúčtování daní z příjmu zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků
 • roční vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • zpracování dohod o provedení práce a dohod o provedení činnosti
 • přihlašování nových firem a společností u ČSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • vedení a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • vedení a evidence zápočtových listů
 • rekapitulace mezd
 • evidence čerpání a nároku na dovolenou
 • příprava pracovních smluv a výpovědí
 • vedení personální agendy zaměstnanců
 • vystavování potvrzení o výši příjmu zaměstnance pro banky, leasingové společnosti, úvěry, půjčky
 • příprava a kontrola podkladů pro kontroly
 • zastupování při kontrolách a jednáních s finančním úřadem, ČSSZ, zdravotní pojišťovnou, úřadem práce, živnostenským úřadem
 • poradenství v oblasti mzdové a personální agendy
 • poradenství v oblasti pracovního práva
 • správa datových schránek
 • ostatní služby dle individuálních požadavků klienta

Podívejte se na ceník zpracování mzdové a personální agendy

Nenašli jste zde hledané informace, kontaktujte násZastupování na úřadech


V oblasti zastupování před státními orgány poskytujeme

 • příprava a kontrola podkladů pro kontroly
 • zastupování při kontrolách a jednáních na finančním úřadě
 • zastupování při kontrolách a jednáních na ČSSZ
 • zastupování při kontrolách a jednáních na zdravotní pojišťovně
 • zastupování na živnostenském úřadě
 • zastupování na úřadech práce (zaměstnávání cizinců, poskytování dotací)
 • jednání s bankami
 • jednání s leasingovými společnostmi

Podívejte se na ceník zastupování před státními orgány

Nenašli jste zde hledané informace, kontaktujte násPoradenské služby v oblasti účetnictví, daní, mezd a ekonomiky


V oblasti poradenských služeb poskytujeme

 • právní služby
 • zajištění služeb auditora (audit účetní závěrky, audit účetnictví, interní audit, výrok auditora v konečné zprávě auditora)
 • zajištění služeb daňového poradce (zpracování daňových přiznání, odklady termínu pro podání daňových přiznání)
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz
 • příprava podkladů pro banky, leasingové společnosti atd.
 • účetní a daňový audit
 • daňová optimalizace
 • poradenství při založení společností (ohlášení živností, návrh na zápis do obchodního rejstříku, registrace na finančním úřadě)
 • průběžné daňové poradenství
 • poradenství v oblasti pracovního práva
 • správa datových schránek
 • ostatní služby dle individuálních požadavků klienta

Podívejte se na ceník poradenských služeb

Nenašli jste zde hledané informace, kontaktujte nás

Odkazy - Ochrana osobních údajů - Mapa stránek - © 2024 FORTIS 2022, s.r.o. - Webdesign SpeedX.cz

S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte.Rozumím Další informace